لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۰۹

سناتورجمهوری خواه آمريکا اظهارداشت آقای عنان بايد استعفا کند  - 2004-12-03


پرزيدنت بوش می گويد نيازبه آن هست که نسبت به ادعاهای مربوط به تقلب دربرنامه نفت دربرابرغذای سازمان ملل متحد، تحقيقات کامل ومنصفانه ای به عمل آيد.

آقای بوش که روزپنجشنبه درکاخ سفيد صحبت می کرد، گفت به انتظار دريافت گزارش کاملی ازحقايق اين ماجرا است. درهمين حال سازمان ملل متحد تقاضای يک سناتور آمريکائی را درمورد استعفای کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد رد کرد و اعلام داشت هيچ يک ازاعضای سازمان ملل خواستاراستعفای آقای عنان نشده اند.

نورم کولمن سناتورجمهوری خواه آمريکا روز چهارشنبه اظهارداشت آقای عنان بايد استعفا کند زيرا دردوران تصدی وی بزرگترين تقلب درتاريخ سازمان ملل متحد روی داده است.

سناتورکولمن می گويد يک کميته فرعی مجلس سنا که وی رياست آن را برعهده دارد، دلائلی به دست آورده است که نشان می دهد خلافکاری های گسترده ای دربرنامه نفت دربرابرغذا صورت گرفته است.

اين برنامه هنگامی که رژيم صدام حسين تحت تحريم های بين المللی قرارداشت، برای تهيه غذا وکمک های انسانی جهت مردم عراق به مورد اجرا گذارده شد.

به دنبال مطرح شدن تقاضای استعفای کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد به خاطرسوء استفاده ازبرنامه نفت دربرابرغذای سازمان ملل متحد، رهبران جهان حمايت خود را ازآقای عنان اعلام کردند.

ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه وگرهارد شرودر صدراعظم آلمان روزپنجشنبه به خبرنگاران اظهارداشتند با آقای عنان صحبت کرده اند وحمايت خود را از وی اعلام داشته اند.

سفيرونماينده الجزائردرسازمان ملل متحد که درحال حاضر رياست ادواری شورای امنيت را برعهده دارد، گفت هيچ گونه صحبتی درباره استعفای آقای عنان درميان اعضای شورای امنيت به ميان نيامده است.

K

XS
SM
MD
LG