لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۴۴

نيروهای رواندا برای تعقيب شورشيان وارد جمهوری دمکراتيک کنگوشده اند - 2004-12-01


مقامات کينشاسا می گويند نيروهای رواندا برای تعقيب شورشيان هوتو وارد جمهوری دمکراتيک کنگوشده اند.

وزيرهمکاری های منطقه ای کنگومی گويد سربازان رواندا به سه روستا درشرق کنگوحمله کرده اند. اين حملات هنوزبه تاييد منابع مستقل نرسيده است. پال کاگامه رئيس جمهوری رواندا می گويد حق داشته است که نيروهای خود را به کنگواعزام دارد.

آقای کاگامه شکايت ازآن دارد که نيروهای سازمان ملل متحد ونيروهای کنگواقدامات کافی برای خلع سلاح شورشيان که به گفته رواندا دست به حملاتی درطول مرزهای اين کشور زده اند، معمول نداشته اند.

وزيرامورخارجه کنگو روز سه شنبه اظهارداشت کنگوحق خود را برای دفاع ازخويش محفوظ می دارد. نيروهای رواندا برای حمله به شورشيان هوتو که درجريان نسل کشی سال ۱۹۹۴ رواندا مسئول کشتارصدها هزارتن ازتوتسی های قومی شناخته شدند، درسال های اخيردوبار وارد کنگوشده اند.

K

XS
SM
MD
LG