لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۵۵

سفر رئيس جمهوری چين به هاوانا برای گفتگوبا فيدل کاسترو  - 2004-11-23


هوجينتائو رئيس جمهوری چين برای گفتگوبا فيدل کاسترو رهبرکوبا درباره موضوع هائی که پيش بينی می شود مسائل اقتصادی را نيز دربرگيرد، به هاوانا سفرکرده است.

آقای هو روزدوشنبه به دعوت آقای کاسترو وارد پايتخت کوبا شد وبا رائول کاسترو وزيردفاع وبرادرآقای کاسترو ديدارکرد.

به گزارش راديو دولتی کوبا، ديدار رئيس جمهوری چين ازکوبا بيانگراهميت فوق العاده ای است که دوکشور برای گسترش روابط دوجانبه خود قائل هستند.

کوبا از زمان فروپاشی حامی پيشين خود، اتحاد شوروی سابق دربيش ازيک دهه پيش، ازلحاظ اقتصادی دچارمشکلاتی بوده است. برعکس، کشورکمونيستی چين از رونق اقتصادی برخوردار بوده است.

رئيس جمهوری چين درپايان کنفرانس همکاری های اقتصادی کشورهای حوزه آسيا واقيانوس آرام، ازشيلی عازم کوبا شد.

m

XS
SM
MD
LG