لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۰۵

نخست وزيرهند گفت امنيت در کشمير تحت حاکميت هند بهبود يافته - 2004-11-12


مانموهان سينگ نخست وزيرهند روزپنجشنبه اعلام کرد تعداد نيروهای هند درکشميرتحت حاکميت هند درماه های آينده کاهش خواهد يافت وافزود اوضاع منطقه اکنون بهبود يافته است. دراعلاميه نخست وزيرهند آمده است نيروهای امنيتی موفق شده اند امنيت را درکشميرتحت حاکميت هند بهبود بخشند.

با اين حال، اعلاميه می افزايد هند نمی تواند هشياری و مراقبت های خود را نسبت به منطقه کاهش دهد ودرصورت ادامه عمليات تروريستی ونفوذ مجدد ستيزه جويان ازپاکستان به کشميرهند، نيروهای هندی بارديگردرمنطقه مستقرخواهند شد.

هند نزديک به ۱۵۰ هزارسربازدرکشميردارد. مسلمانان ستيزه جو برای استقلال کشميرتحت حاکميت هند ويا الحاق آن به پاکستان، ازسال ۱۹۸۷ تاکنون می جنگند. دراعلاميه دولت هند گفته نشده است چه تعداد ازنيروها کاسته خواهد شد.

وزارت امورخارجه پاکستان بی درنگ ازاقدام هند استقبال به عمل آورد وآن را گامی درجهت صحيح دانست.

K

XS
SM
MD
LG