لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۳۹

سازمان ملل: سه تن از کارکنان امدادی را رها کنيد  - 2004-11-01


سازمان ملل متحد ملتمسانه تقاضاِی آزادِی فورِی سه تن از کارکنان امداد خود را که هفته پِيش در افغانستان به گروگان گرفته شدند، کرده است.

ِيک سخنگوِی اِين سازمان دِيروز از آدم رباِيان درخواست کرد به گروگانها آسِيبِی وارد نشود. او گفت، هر سه گروگان نِياز به کمکهاِی پزشکِی دارند و بهترِين پاسخ آزادِی آنان است.

ستِيزه جوِيانِی که گروگانها را در اختِيار دارند دِيروز پِيشنهاد دادند، حتِی اگر درخواستهاِی آنان تا روز چهارشنبه برآورده نشوند، امکان دارد ضرب العجل سه روزه خود را براِی کشتن گروگانها تمدِيد کنند. گروگان گِيران خواستار خروج نِيروهاِی سازمان ملل متحد و کلِيه نِيروهاِی خارجِی از افغانستان و آزادِی تمامِی افغانهاِی در بند زندانهاِی کشورهاِی دِيگر هستند.

بنا به گزارشها، مقامات فِيلِيپِينِی وارد کابل شده اند تا شاِيد بتوانند دِيپلمات کشور خود را که ِيکِی از 3 گروگان است آزاد کنند.

m

XS
SM
MD
LG