لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۵۲

آگوستو پينوشه  مورد آزمايش های روانی قرارگرفته است - 2004-10-01


برای تعيين آمادگی آگوستو پينوشه ديکتاتور پيشين شيلی برای محاکمه و رسيدگی به تخلفات وی در زمينه نقض حقوق بشردرطول ۱۷ سال زمامداری، حاکم سابق شيلی مورد آزمايش های روانی قرارگرفته است.

ژنرال پينوشه که ۸۸ سال دارد، روزپنجشنبه درخانه خود درسانتياگو مورد معاينه سه پزشک که ازسوی دادگاه تعيين شده بودند، قرارگرفت. پيش ازمعاينات پزشکی به دستورقاضی دادگاه از ژنرال پينوشه آزمايش خون به عمل آمد تا اطمينان حاصل شود که وی داروئی مصرف نکرده است که درنتيجه معاينات اثربگذارد.

مصونيت ژنرال پينوشه اخيرا لغوگرديد تا بتواند با اتهامات وارده دردادگاه روبروشود، اما موضوع سلامت جسمی او محاکمه را به تاخير انداخت. ژنرال پينوشه با اتهاماتی در رابطه با مرگ، شکنجه وناپديد شدن مخالفان سياسی درطول زمامداری خود ازسال ۱۹۷۳ تا سال ۱۹۹۰ روبرواست.

K

XS
SM
MD
LG