لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۰۱

بحران دارفور رو به وخامت دارد - 2004-09-30


يک مقام بلندپايه آمريکائی هشدارداده است اگربه زودی نيروهای آفريقائی بيشتری درمنطقه آشوب زده دارفور درغرب سودان مستقرنشوند، بحران اين منطقه ممکن به وخامت بيشتری بيانجامد.

سازمان ملل متحد تخمين زده است که درجريان 19 ماه خشونت دردارفور، حدود 50 هزارنفرکشته شده وبيش ازيک ميليون نفرديگرازخانه های خود آواره شده اند.

آمريکا شبه نظاميان عرب هوادار دولت را متهم به نسل کشی عليه روستانشينان سياه پوست در دارفورکرده است.

آندرو ناتسيوس Andrew Natsios مديرسازمان آمريکائی عمران بين المللی روزچهارشنبه اظهارداشت وقوع خشکسالی درمنطقه وآفت ملخ، ممکن است شرايط انسانی را در دارفورازوضعيت جاری نيز وخيم ترسازد. آقای ناتسيوس ازدولت سودان خواست اجازه دهد نيروهای آفريقائی بيشتری درمنطقه مستقرشوند.

m

XS
SM
MD
LG