لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۴۲

کميسرعالی حقوق بشرسازمان ملل عازم  دارفورشد - 2004-09-21


لوئيس آربور LouiseArbour کميسرعالی حقوق بشرسازمان ملل متحد امروزعازم جنوب منطقه دارفوردرسودان است. بخشی ازسفر وی، برای جلوگيری ازوقوع خشونت های بيشتری درآينده ازسوی شبه نظاميان عرب هواداردولت عليه روستانشينان سياه پوست درمنطقه است.

خانم آربور می گويد برای بررسی راه های جلوگيری ازتجاوزبه زنان وکشتارمردم دردارفور، ازمنطقه بازديد خواهد کرد. وزيردادگستری سودان روزيکشنبه وقوع چنين اعمالی را دردارفورتکذيب کرد.

مقامات سودان قطعنامه سازمان ملل متحد را که تهديد می کند اگردولت خُرطوم موفق به مهارشبه نظاميان عرب نشود مجازات هائی را عليه سودان اعمال خواهد کرد، «غيرمنصفانه» دانسته اند.

بنا برتخمين های سازمان ملل متحد، درخشونت های دارفورتاکنون 50 هزارنفرکشته شده وبيش ازيک ميليون نفربی خانمان شده اند.

m

XS
SM
MD
LG