لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۱

پرونده ابوحمزه المصری، روحانی مسلمان افراط گرا را دراختيار دادستانان بريتانيا قرارگرفت - 2004-09-18


يک وکيل دعاوی که وکالت به نمايندگی ازسوی دولت آمريکا را برعهده دارد، می گويد يک تروريست مظنون که درآمريکا تحت تعقيب قراردارد، ممکن است ظرف چند هفته آينده دربريتانيا نيزبا اتهامات جداگانه ای مواجه شود.

هوگوکيث Hugo Keith ، وکيل دعاوی، روز جمعه به يک دادگاه لندن گفت پليس لندن پرونده ابوحمزه المصری، روحانی مسلمان افراط گرا را دراختيار دادستانان بريتانيا قرارداده است.

آقای کيث اين اظهارات را درجلسه ای به عمل آورد که موضوع استرداد اين روحانی 47 ساله به آمريکا مطرح بود.

آقای کيث گفت دادستانان بريتانيا احتمالا تا پايان نخستين هفته ماه اکتبرتصميم خواهند گرفت که آيا المصری را متهم اعلام کنند يا نه. پليس بريتانيا طبق يک قراربازداشت آمريکا، المصری را درماه مه گذشته بازداشت کرد.

المصری دررابطه با 11 اتهام تروريستی، ازجمله کوشش برای تاسيس يک اردوگاه آموزشی تروريستی درايالت اورگان آمريکا دراواخرسال 1999 واوايل سال 2000 وهمچنين دست داشتن دريک حادثه گروگان گيری دريمن، با استرداد به آمريکا مواجه است.

a

XS
SM
MD
LG