لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۹:۲۰

آلمان به شرکت کنندگان درکنفرانس اسلامی رواديد ورود نخواهد داد - 2004-09-18


آلمان می گويد به هرکس که قصد شرکت درکنفرانس اسلامی برلن را داشته باشد رواديد ورود نخواهد داد.

آلمان اين تصميم را پس ازآن اتخاذ کرد که مقامات مسئول اظهارداشتند به نظرمی رسد کنفرانس اسلامی که قراراست ماه آينده دربرلن تشکيل شود قصد دارد ازتروريسم اعلام حمايت کند.

والتر ليندنر، سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان به خبرنگاران گفت بنيادگرايان و وعاظ منفورجائی درآلمان ندارند.

اين کنفرانس که ازآن به عنوان " نخستين کنگره عربی واسلامی دراروپا " ياد شده است سه روز به طول می انجامد وقراراست روزاول ماه اکتبر کارخود را دربرلن آغازکند.

درجايگاه اينترنتی کنفرانس خواستارآزادی کليه سرزمين های اشغالی وهمچنين کشورهائی شده است که عليه برتری طلبی آمريکا وصهيونيسم واشغالگری مبارزه می کنند.

اتوشيلی ،وزيرکشورآلمان به خبرنگاران گفت دولت درنظردارد اين هفته کنفرانس را تحريم کند زيرا به نظرمی رسد که کنفرانس می خواهد تروريسم را توجيه کند.

اما سخنگوی کنفرانس با تکذيب اين اتهامات به گزارشگرصدای آمريکا گفت سازمان دهندگان کنفرانس می خواهند ازحقوق بشر وحقوق بين الملل دفاع کنند.

RM

XS
SM
MD
LG