لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۷

ممکن است تا پايان سال جاری کمک های فوق العاده اقتصادی  برای عراق  فراهم  آيد - 2004-09-10


صندوق بين المللی پول می گويد ممکن است تا پايان سال جاری کمک های فوق العاده اقتصادی برای عراق فراهم آيد. سخنگوی صندوق بين المللی پول روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت پيشرفت دراين زمينه درجريان گفتگو برسرسياست هائی حاصل شده است که می تواند پايه ای برای کمک هائی به عراق واقع شود که طبق برنامه کمک های اضطراری صندوق بين المللی پول به عراق در دوران پس ازجنگ مورد تصويب واقع شده است.

با اين حال سخنگوی صندوق بين المللی پول افزود عراق همچنان بايد 80 ميليون دلار بدهی کنونی خود را به صندوق بين المللی پول بپردازد.

K

XS
SM
MD
LG