لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۱۲

نپال اعدام شهروندان خود را  درعراق محکوم کرد - 2004-09-01


نپال اعدام ١٢ تن ازشهروندان خود را که درعراق ربوده شده بودند، محکوم کرد ودرهمان حال برخی ازمردم نپال به خيابان ها ريخته وخواستاراستعفای دولت شده اند.

وزارت امورخارجه نپال به دنبال يک جلسه فوق العاده کابينه دولت با صدوربيانيه ای اعلام کرد اين اقدام ددمنشانه تروريستی وکشتارغيرنظاميان بی گناه بدون آن که شرايطی برای آزادی آن ها تعيين شده باشد، با حداقل تمدن بشريت نيزتطبيق نمی کند. در بيانيه از جامعه بين المللی خواسته شده است شديدترين اقدام را عليه مسئولان اين حادثه اتخاذ کند.

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد می گويد از اعدام ١٢ نپالی گروگان درعراق به شدت متاثر و خشمگين شده است. اقای عنان می گويد به ويژه طبيعت بيرحمانه قتل اين عده و نحوه اعدام آن ها به عنوان يک صحنه تماشائی او را عميقا متالم ساخته است.

برخی ازمردم نپال با برگزاری تظاهراتی در کاتماندو خواستاراستعفای دولت به علت شکست خود درتامين آزادی گروگان ها شدند.

نپال درعراق نيروندارد واتباع خود را ازکارکردن درعراق منع کرده است. ١٢ نپالی که روز٢٠ ماه اوت ربوده شدند، برای يک شرکت اردنی درعراق کارمی کردند.

K

XS
SM
MD
LG