لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۲۰

آغاز کمک رسانی برنامه جهانی غذا  به مردم دارفور  - 2004-08-29


برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد با عبورازکويرصحرا برای نخستين بارحمل غذا برای آوارگان سودانی را درچاد آغازکرده است.

برنامه جهانی غذا می گويد کاروانی مشتمل بر٢٠ کاميون روزشنبه شهر کوفرا واقع درغرب ليبی را به قصد پيمودن مسافتی بالغ بر٢ هزارکيلومتر درکوير ترک گفت.

پيش بينی می شود اين سفرتا رسيدن به مقصد دو تا سه هفته به طول انجامد.

مقامات برنامه جهانی غذا می گويند مسيرجديد به آن ها کمک خواهد کرد که همه ماهه صدها تن غذای اضافی را برای بيش از٢٠٠ هزارآواره سودانی ازمنطقه دارفورکه درچاد زندگی می کنند حمل نمايند.

جنگ در دارفورميان شبه نظاميان عرب متحد دولت سودان وشورشيان بيش ازيک ميليون و٢٠٠ هزار نفرازمردم منطقه را آواره ساخته است.

RM

XS
SM
MD
LG