لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۵۰

شبه نظاميان مقتدی صدر کماکان حرم امام علی را در اشغال خود دارند - 2004-08-20


به رغم ادعاهای قبلی وزارت کشور عراق دراين مورد که در شهر نجف پليس عراقی وارد حرم امام علی شده و در آنجا مستقر گشته است، به نظر می آيد شبه نظاميان شيعه کنترل حرم را در دست داشته باشند.

يکی از ياران ارشد مقتدی صدر رهبر شيعيان افراطی و همچنين خبرنگاران حاضر در صحنه می گويند شبه نظاميان کماکان حرم امام علی را در اشغال خود دارند.

از سوی ديگر مقامات نظامی آمريکايی در بغداد و واشنگتن می گويند که نمی توانند خبر ورود پليس عراقی را به داخل حرم تائيد کنند.

گزارش ها در اين مورد که آيا پليس عراقی در شهر نجف کنترل حرم امام علی را در دست گرفته است يا آنکه شبه نظاميان شيعه هنوز بر آنجا تسلط دارند ضد و نقيض است.

از يک سو، وزارت کشور عراق اعلام داشت پليس عراق و مقامات مذهبی در شهر نجف وارد حرم امام علی شده و کنترل آنجا را در دست گرفته اند.

اما از سوی ديگر، يکی از مشاوران نزديک مقتدی صدر، روحانی افراطی شيعه و همچنين برخی از خبرنگاران در نجف می گويند شبه نظاميان هنوز در حرم امام علی مستقر بوده و کنترل آنجا را در دست دارند.

سخنگوی وزارت کشور عراق می گويد روز جمعه حدود پانصد نفر مجهز به اسلحه سبک که در داخل حرم بودند تسليم شدند و بدينگونه دو هفته رويارويی پايان گرفت. اين سخنگو می افزايد اين عمليات بدون هيچ تيراندازی و بدون آنکه کسی مجروح شود به اجرا درآمد. اين سخنگو می گويد در حال حاضر مقتدی صدر، رهبر شيعيان افراطی، در نقطه نامعلومی بسر می برد. نزديکان آيت الله سيستانی توليت حرم امام علی را بر عهده گرفته اند.

پيشتر، وزات بهداری عراق اعلام داشت ظرف بيست و چهار ساعت گذشته در جريان نبرد بين سپاهيان آمريکايی و شبه نظاميان طرفدار مقتدی صدر در نجف ٧٧ عراقی کشته و ٧٠ نفر ديگر مجروح شده اند.

R

XS
SM
MD
LG