لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۲۷

پليس بريتانيا رسما هشت تروريست مظنون را متهم کرده است - 2004-08-18


پليس بريتانيا رسما هشت تروريست مظنون را که دوهفته پيش بازداشت شدند، به توطئه چينی برای قتل، استفاده ازمواد راديواکتيو، گازهای سمی ويا شيميائی متهم کرده است. يکی ازاين افراد همچنين متهم است که دارای طرح هائی برای شناسائی موسسات عمده مالی نيويورک نيوجرسی وشهر واشنگتن بوده است.

پليس می گويد طرح ها حاوی اطلاعاتی است که می تواند برای کسی که قصد دارد دست به عمليات تروريستی بزند، مفيد واقع شود. اين هشت نفردوهفته پيش درجريان سلسله حملاتی درسراسر بريتانيا بازداشت شدند. اتهامات وارده به آن ها درارتباط با اطلاعاتی است که ازيک فرد بازداشتی درپاکستان درماه گذشته به دست آمده بود.

همين اطلاعات باعث شد که درجه هشدارهای تروريستی درنيويورک و واشنگتن افزايش يابد. هرهشت نفرامروزدريک دادگاه لندن حضورمی يابند تا اتهامات وارده به آن ها تفهيم شود.

K

XS
SM
MD
LG