لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۲۱

بازپس خوانده شدن دولشکرنظامی آمريکايی مستقر درآلمان  - 2004-08-17


مقامات بلندپايه وزارت دفاع آمريکا می گويند به عنوان بخشی ازتجديد سازمان وجابجائی نيروهای نظامی آمريکا درخارج که روزدوشنبه ازسوی پرزيدنت بوش اعلام گرديد، دولشکرنظامی آمريکا که درآلمان استقراردارند، به آمريکا بازمی گردند.

آقای بوش که درکنوانسيون جنگ ديدگان قديمی درايالت اوهايوسخنرانی می کرد، گفت برخی ازنيروهای آمريکا به مناطق جديدی منتقل خواهند شد ودرهمان 60 تا 70 هزارتن ازسربازان آمريکائی که هم اکنون درخارج استقراردارند، ظرف چند سال آينده درخاک آمريکا مستقرخواهند شد.

آقای بوش گفت اين تغييرات باعث صرفه جوئی درپول وانعطاف پذيری بيشترنيروهای آمريکا برای مقابله جوئی با خطرتروريسم می شود.

پيش بينی می شود که نيروهائی نيزازآسيا خارج شوند. آمريکا هم اکنون دارای حدود 230 هزار سرباز درخارج ازکشوراست.

دمکرات ها با انتقاد ازاين طرح می گويند به کارمبارزه با شبکه القاعده زيان وارد می آورد.

XS
SM
MD
LG