لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۰۶

بيست و هشتمين دور مسابقات المپيک در آتن آغاز شد - 2004-08-13


روز جمعه بيست و هشتمين دور مسابقات المپيک مدرن تابستانی در ميان شديدترين اقدامات امنيتی در تاريخ برگزاری المپيک در آتن پايتخت يونان آغاز شد.

نخستين دور مسابقات المپيک بيش از ۲۰۰۷ سال پيش در المپيا برگزار شد. در المپيک های اوليه طی آئين هايی که به افتخار الهه يونانی زئوس برگزار می شد مردان در مسابقات دو شرکت می کردند.

المپيک هر چهار سال يکبار با جشن و سرور و برای يکهزار سال برگزار شد تا اينکه در سده چهارم روميان مانع از برگزاری آن شدند. المپيک مدرن بيش از يک سده پيش توسط بارون پيئر دو کوبرتين فرانسوی آغاز شد.

نخستين دور مسابقات المپيک مدرن در ۱۸۹۶ در آتن و با شرکت ورزشکاران ۸ کشور در ۱۰ رويداد ورزشی برگزار شد و رويدادی برای ايجاد دوستی بين کشورهای مختلف بود.

پنج حلقه بهم پيوسته المپيک معرف دوستی و رفاقت بين کشورها است که بارون دو کوبرتين آن را در ۱۹۱۳ طراحی کرد. حلقه های المپيک نشاندهنده بهم پيوستن قاره های اروپا، آسيا، آفريقا، استراليا و آمريکا است. دست کم يکی از رنگهای آبی، زرد، سياه، سبز و سفيد حلقه های المپيک در پرچم های کشورهای شرکت کننده در بازيهای المپيک ديده ميشود. زير حلقه ها سه لغت لاتين citius، altius، fortius، نقش بسته است که به معنی سريعتر، رفيعتر و نيرومندتر است.

مشعل المپيک، مسابقات المپيک باستان و نوين را بهم می پيوندد. در المپيای باستان طی برگزاری مسابقات برای گراميداشت زئوس آتش روشن ميکردند. امروزه در هر المپيک نوين مشعل المپيک با شعله آتشی که در المپيا افروخته می شود، روشن می شود.

مشعل المپيک آتن برای نخستين بار در پنج قاره حمل شد و روز پنجشنبه توسط کارل لوئيس دونده قهرمان المپيک از آمريکا تا پای پله های آکروپوليس حمل شد و در آنجا به نيکی باکوجيانی ورزشکار يونانی تحويل داده شد که با آن آتشدانی را که در ويرانه های معبد ۲۵۰۰ ساله آکروپوليس قرار دارد روشن کرد.

XS
SM
MD
LG