لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۲

هواپيماهای جنگی آمريکا مراکز شبه نظاميان را بمباران کردند - 2004-08-11


درششمين روزجنگ درشهرمذهبی نجف درعراق هواپيماهای جنگی آمريکا مراکزشبه نظاميان وفاداربه مقتدی صدر، روحانی افراطی شيعه را بمباران کردند. نيروهای آمريکا روزسه شنبه ازغيرنظاميان درشهرنجف خواستند که شهر را ترک گويند و به شبه نظاميان نيزهشدار دادند اگر از نجف خارج نشوند، کشته خواهند شد.

نيروهای امنيتی آمريکائی وعراقی درصدرشهرواقع درحومه بغداد نيزبا هواداران مقتدی صدردرگيرشدند. دولت عراق شامگاه روزسه شنبه عهد کرد ستيزه جويان را درهم شکند وازآن ها خواست با استفاده ازمهلتی که برای عفو عمومی تعيين شده است، سلاح های خود را بر زمين بگذارند. درتحولی ديگر، مقامات عراقی به حزب احمد چلبی سياستمدارعراقی دستوردادند مقرخود دربغداد را تخليه کند. يک قاضی عراقی برای آقای چلبی وهمچنين برادر زاده اش سالم چلبی قراربازداشت صادرکرده است، اما آقايان چلبی ها اتهامات وارده را دارای انگيزه های سياسی می دانند.

K

XS
SM
MD
LG