لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۳

محاکمه يک زن سرباز آمريکائی در ارتباط با سوء رفتار با زندانيان عراقی - 2004-08-04


يک دادگاه نظامی آمريکائی برای محاکمه يک زن سربازآمريکائی عضونيروهای ذخيره درارتباط با رسوائی سوء رفتاربا زندانيان عراقی دردست تشکيل است. دادگاه نظامی فورت براگ Fort Bragg درايالت کارولينای شمالی روزسه شنبه مدارک لازم را مورد بررسی قرارداد تا نسبت به اين موضوع تصميم بگيرد که آيا ليندی انگلند Lynndie England سرباز۲۱ ساله به اتهامات مربوط به بدرفتاری با زندانيان و سوء رفتارجنسی بايد دردادگاه نظامی محاکمه شود يا نه.

يک تحقيقگرنظامی که درمورد خانم انگلند مورد پرسش دادگاه قرارگرفته است، به دادگاه اظهارداشت خانم انگلند وسايراعضای واحد وی گفته اند، عکس های تحقيرآميزی را که از زندانيان لخت وعورعراقی در زندان ابوغريب برداشته بودند، به قصد تفريح بوده است.

اما وکلای مدافع خانم انگلند می گويند که وی وساير سربازان به دستور روسای نظامی خود که عکس ها را برای بازجوئی می خواسته اند، رفتار کرده اند. اگرخانم انگلند محاکمه ومجرم شناخته شود، ممکن است ازخدمت درارتش اخراج و به ۳۸ سال زندان محکوم شود.

K

XS
SM
MD
LG