لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۱۶

کوفی عنان ازدولت سودان خواست ازقطعنامه دارفورتبعيت کند - 2004-08-04


کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ازدولت سودان خواسته است ازقطعنامه شورای امنيت سازمان ملل درمورد منطقه دارفورتبعيت کند. آقای عنان می گويد سودان پيام رسا وروشن جامعه بين المللی را دريافت داشته است.

آقای عنان افزود اظهارات اخيردولت سودان نشان می دهد که سودان قصد تبعيت ازقطعنامه را دارد، درغيراين صورت مسئول پيامدهای آن خواهد بود. شورای امنيت سازمان ملل متحد روزجمعه گذشته با تصويب قطعنامه ای ۳۰ روزبه دولت سودان مهلت داد شبه نظاميان عرب را که متهم به ارتکاب فجايعی عليه غيرنظاميان دارفورهستند، خلع سلاح کند. درقطعنامه آمده است دولت سودان درصورت عدم تبعيت ازقطعنامه با مجازات های اقتصادی وديپلماتيک مواجه خواهد بود. سازمان ملل متحد تخمين زده است شبه نظاميان عرب حدود ۵۰ هزارنفر را در دارفورکشته و بيش ازيک ميليون نفر را بی خانمان ساخته اند.

در رويدادی ديگر، ده هاهزارتن ازمردم سودان روز چهارشنبه در خيابان های خرطوم پايتخت اين کشوردست به راه پيمائی وتظاهرات زدند وبه قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد ومداخله خارجی اعتراض کردند.

درهمين حال اتحاديه آفريقا روزچهارشنبه اعلام کرد قصد دارد يک نيروی حفظ صلح مقتدر ۲۰۰۰ نفری را به دارفوراعزام دارد.

مقامات سودانی روزسه شنبه اظهارداشتند قصد دارند ظرف چند روزآينده ۱۰۰۰ مامور پليس اضافی را به دارفور اعزام دارند تا به نيروی ۵ هزارنفری که هم اکنون د ردارفور استقرار دارد، ملحق شوند.

XS
SM
MD
LG