لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۳۶

کارکنان موسسات مالی درنيويورک، واشنگتن ونيوجرسی به کارخود بازگشتند - 2004-08-03


يک روزپس ازهشداردولت آمريکا درمورد آن که ممکن است القاعده طرحی را برای حمله به هدف های مهم مالی آمريکا تدارک ديده باشد، کارکنان موسسات مالی درنيويورک، واشنگتن ونيوجرسی روزدوشنبه طبق معمول به کارخود بازگشتند.

اقدامات امنيتی شديدی درپنج هدف بالقوه که درهشداردولت ازآن ها نام برده شده بود، به اجرا درآمده بود. اين پنج هدف عبارت بودند ازبورس نيويورک، مرکزمالی سيتی گروپ درنيويورک، بانک جهانی وصندوق بين المللی پول در واشنگتن وساختمان شرکت بزرگ بيمه پرودنشال درشهر نيوارک درنيوجرسی.

مقامات نيويورک پل ها وتونل های منتهی به منطقه مالی نيويورک را به روی کاميون ها ووسائل نقليه تجاری بسته اند.

درهمين حال، ماموران اضافی پليس به نگهبانی دراطراف صندوق بين المللی پول وبانک جهانی در واشنگتن اشتغال دارند.

تام ريج وزيرامنيت داخلی آمريکا ازمردم خواسته بود روزدوشنبه سرکاربروند، اما هشيارباشند. آقای ريج گفت خبرهای اطلاعاتی، زمان معينی را برای يک حمله احتمالی مشخص نکرده است.

در رويداد ديگری، کاندوليزا رايس، مشاورامنيت ملی رئيس جمهوری آمريکا روزدوشنبه ضمن مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی آمريکائی ان بی سی گفت: اين ادعا که اخطارها وهشدارهای اخيرامنيتی ريشه وانگيزه سياسی دارد به هيچ وجه صحيح نيست وزمان اعلام هشدارها نيزبه هيچ وجه ارتباطی با انتخابات ورياست جمهوری درماه نوانبرآينده ندارد.

m

XS
SM
MD
LG