لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۶:۰۱

سازمان ملل متحد گزارش سالانه توسعه انسانی را منتشر کرد  - 2004-07-15


سازمان ملل متحد گزارش سالانه توسعه انسانی را منتشر کرده است. در آن گفته می شود کشورها اگر خواهان ثبات و موفقيت هستند، بايد سياست هائی را که گروه های اقليت را شامل شود اتخاذ کنند.

گزارش می افزايد کشورهای با ثبات، جوامع باز و فراگير را با سياست هائی که حقوق فردی را با منافع ملی متوازن می سازد، پيش می برند.

گزارش سازمان ملل متحد هر سال با استفاده از معيارها و عوامل سياسی، اقتصادی و اجتماعی، کيفيت زندگی در يک کشور را مشخص می سازد.

در گزارش امسال، از ۱۷۷ کشور نام برده می شود. نروژ در راس آنها قرار دارد، آمريکا در رديف هشتم و کره جنوبی در مرتبه بيست و هشتم ديده می شوند.

s

XS
SM
MD
LG