لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۰۴

گزارش انتقادآميز سنای آمريکا از جامعه اطلاعاتی آمريکا    - 2004-07-09


سنای آمريکا گزارش بسيار انتقادآميزی از اطلاعات قبل از جنگ جامعه اطلاعاتی آمريکائی درباره توانائی های تسليحاتی عراق منتشر کرده است.

به موجب اين گزارش در بيشتر قضاوت های مربوط به ادعاهای برنامه های جنگ افزارهای با قدرت تخريب جمعی يا مبالغه شده بود و يا اينکه با اطلاعات حساس همراه نبود.

اين گزارش جامعه اطلاعاتی آمريکا را با اين گفته که شواهد نامشخص را بعنوان شاهد قاطع تعبير کرد و هرگز اين فرض را که عراق دارای جنگ افزارهای غيرقانونی بود به چالش نگرفت " گروه فکر" خواند.

در گزارش با اين گفته که اداره اطلاعات مرکزی C.I.A مانع از سهيم شدن برخی از اطلاعات با ساير سازمان های اطلاعاتی شد آن سازمان را مجزا می کند.

اين گزارش باتفاق آراء تأييد شد ولی برخی از دمکرات ها کاخ سفيد را به اعمال فشار به سيا برای آنکه در قالب پشتيبانی از جنگ عليه عراق نتيجه گيری کند، متهم کردند.

کميته سنای آمريکا در دومين گزارش که ديرتر در سال جاری منتشر می شود درباره اداره امور اطلاعات قبل از جنگ توسط دولت بوش گزارش خواهد داد.

s

XS
SM
MD
LG