لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۵۹

پنج طرح جديد برای کمک به افغانستان  - 2004-06-16


پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا پنج طرح جديد را برای کمک به افغانستان اعلام کرد وگفت آمريکا تعهد قاطعی درکمک به موفقيت آن کشور دارد. آقای بوش اين نظرات را روزسه شنبه ودرجريان يک کنفرانس خبری مشترک به اتفاق حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان درکاخ سفيد ابراز داشت.

آقای بوش گفت آمريکا برای کودکان افغان مدرسه وکتاب درسی فراهم خواهد آورد، به زنان افغان که دراموربازرگانی فعاليت دارند ازنظرآموزشی ومالی کمک خواهد کرد وبرنامه ای آموزشی را برای سياستمداران افغان به مورد اجرا خواهد گذاشت. رئيس جمهوری آمريکا افزود دوکشورهمچنين قصد دارند يک موافقتنامه تجاری فيمابين را مورد پيگيری قراردهند وبرنامه مبادله کارشناس بين دوکشور را نيزگسترش دهند.

آقای کرزی پيش ازديداربا پرزيدنت بوش طی سخنانی دريک جلسه کم نظيرمشترک کنگره آمريکا گفت افغانستان درحالی که پس ازسال ها جنگ کوشش به بازسازی خود دارد، نيازمند سرمايه گذاری های خارجی بيشتری است. رئيس دولت انتقالی افغانستان ازآمريکا به خاطر حمايت آن سپاسگزاری کرد وگفت افغانستان بدون حمايت آمريکا هرگزنمی توانست به حکومت طالبان خاتمه دهد ويا بازسازی راه ها مدارس وسيستم بهداشتی متلاشی شده کشور را آغازکند.

در رويدادی ديگر پرزيدنت بوش روزسه شنبه ديدارجداگانه ای نيزدرکاخ سفيد با ملک عبد الله پادشاه اردن داشت که درحال حاضرسرگرم يک بازديد خصوصی ازآمريکا است.

K

XS
SM
MD
LG