لینکهای قابل دسترسی

جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۲۵

سازمان امنيت وهمکاری اروپا: انتخابات رياست جمهوری صربستان بامعيارها تطبيق داشت - 2004-06-15


سازمان امنيت وهمکاری اروپا می گويد انتخابات رياست جمهوری روزيکشنبه صربستان، به ميزان زيادی با معيارهای اين سازمان تطبيق می کرد.

به گفته سازمان امنيت وهمکاری اروپا، مردم صربستان برای انتخاب کانديدای مورد نظرخود ازميان 15 کانديدا متعلق به احزاب گوناگون سياسی، به پای صندوق های رای رفتند ورسانه های خصوصی ودولتی نيزبه گونه بی طرفانه ای اخبارمربوط به انتخابات وآرای مردم را منتشرکردند. با اين حال سازمان امنيت وهمکاری اروپا اعلام کرد برخی ازمسائل در رابطه با ثبت نام رای دهندگان وتامين هزينه مبارزات انتخاباتی، نياز به بررسی دارد.

ازآن جا که هيچ يک ازکانديداها موفق به کسب بيش از50 درصد آرای مردم نشدند، طبق مقررات دونفری که بيش ازديگران رای آورده اند، روز27 ماه ژوئن جاری مجددا با يکديگررقابت خواهند کرد.

دونفری که بيش ازديگران رای آورده اند عبارتند از تاميسلاو نيکوليچ Tomislav Nikolic کانديدای حزب ناسيوناليست افراطی راديکال که حدود 30 درصد آرا را کسب کرد و بوريس تاديچ Boris Tadic کانديدای حزب دمکرات که 27 درصد آرا را به خود اختصاص داد.

m

XS
SM
MD
LG