لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۰۶

Editorial:Toward Iraqi Sovereignty به سوی عراق مستقل - 2004-06-12


آنچه در اينجا می خوانيد، نظر رسمی دولت آمريکا است.

تروريست ها و بقايای رژيم صدام حسين سعی دارند سربرآوردن يک عراق حاکم بر خود را متوقف سازند. اما چنين اتفاقی نخواهد افتاد. ائتلاف تحت رهبری آمريکا حاکميت را روز ۳۰ ژوئن به يک دولت موقت عراق تحويل خواهد داد و به گفته پرزيدنت بوش عراقی ها در انتخابات سراسری در زمانی که ديرتر از ژانويه سال آينده نخواهد بود، رای خواهند داد.

در حالی که دشمن به گسترش خشونت و وحشت ادامه خواهد داد، ائتلاف ما برای فراهم آوردن امنيتی که انتخابات را امکان پذير خواهد ساخت در مشارکت کامل با دولت جديد عراق کار خواهد کرد. در آن رای گيری مردم عراق نمايندگان يک پارلمان انتقالی را که برای نخستين بار در تاريخ کشور آزادانه برگزيده می شود و نماينده واقعی آنها خواهد بود، انتخاب خواهند کرد.

عراق در مسير دمکراسی و آزادی پيش می رود. پرزيدنت بوش می گويد دولت موقت عراق رهبری جديدی را که از ميان قشرهای گسترده عراقی ها بيرون آمده است منعکس می کند.

دولت جديد مردان و زنان دارای زمينه های متفاوت را که تنوع قومی و مذهبی عراق را نمايندگی می کنند، کنار هم می نشاند. ۵ نفر از آنها از مقامات مذهبی و شش نفر زن هستند همه آنان وطن پرستانی هستند که به ساختن آينده ای بهتر برای کشور خود کمر همت بسته اند.

هنوز کارهای زيادی باقی است. کسانی که از ترور برای تضعيف آزادی در عراق استفاده می کنند، ممکن است به حملات شرورانه خود ادامه دهند. اما آمريکا از دولت جديد عراق در کوشش برای امن ساختن کشور حمايت خواهد کرد. هشيار زباری وزير امور خارجه دولت موقت می گويد هرگونه خروج زود رس نيروهای بين المللی به هرج و مرج و امکان واقعی براه افتادن جنگ داخلی منجر خواهد شد. پرزيدنت بوش می گويد در عراق و در هر جای ديگر آمريکا با چالشهای بزرگی روبرو شد و چالش های بيشتری در راه است.

پرزيدنت بوش می گويد يک عراق آزاد ما را به تحقق اميد ميليون ها عراقی يک ملت کاملا حاکم با يک دولت فراگير که حافظ حقوق آنها باشد و به منافعشان خدمت کند، نزديکتر می سازد.

XS
SM
MD
LG