لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۶

پرزيدنت بوش به اجلاس سران گروه ۸  پايان داد - 2004-06-11


پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا به اجلاس سران گروه ۸ که مشتمل برعمده ترين کشورهای صنعتی جهان هستند، پايان داد واين اجلاس را که درنزديکی سواحل ايالت جورجيای آمريکا برگزارگرديد، بسيارموفقيت آميزخواند. آقای بوش دريک کنفرانس خبری که روزپنجشنبه درپايان اجلاس سران کشورهای گروه ۸ تشکيل شد، گفت رهبران کشورهای شرکت کننده درنشست درکوشش های خود درمورد برقراری ثبات واستقرار درعراق، متحد بودند. با اين حال آقای بوش اظهارداشت که پيش بينی نمی کند که پيمان ناتودرصدد ارسال نيروهای بيشتری به عراق باشد واين موضوع را يک انتظارغيرواقعی دانست.

رئيس جمهوری آمريکا هنگام شرکت دراجلاس سران گروه ۸ پيشنهاد کرد پيمان ناتونقش خود را درعراق گسترش دهد، اما ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه روزچهارشنبه به خبرنگاران گفت پيمان ناتو وظيفه ای درمداخله درعراق ندارد. آقای بوش درمورد ساير مسائل مطروحه دراجلاس اظهارداشت گروه ۸ ازگسترش آزادی، دمکراسی واصلاحات اقتصادی درسراسر خاورميانه قويا حمايت می کند.

نشست سران گروه۸ همچنين خواستارپايان موفقيت آميزگفتگوهای تجارت جهانی دردوحه پايتخت قطرشد. رئيس جمهوری آمريکا موانع وقيد وبندهای تجاری را مانعی در راه پيشرفت تجارت دانست.

K

XS
SM
MD
LG