لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۷:۵۱

بحث هفته: ابراهيم بی پروا با فرانک نيکبخت، حقوق اقليت ها در ايران - 2004-06-09


فرانک نيکبخت، عضو کميته دفاع از اقليت ها در ايران: آينده ايران با توجه و تاکيد بر حقوق اقليت های قومی و مذهبی.

با شرکت شنوندگانی از ايران، بريتانيا و کويت.

"در يک جامعه انسانی، مفهوم اقليت و اکثريت بی معنا است و چنين چيزی توسط آيت الله خمينی رواج يافت."

"ما همه ايرانی هستيم و يک ايران وجود دارد، با گفتگو از اقليت ها، عليه منافع ايران عمل نکنيد."

"حقوق اقليت ها در ايران، در گذشته و حال هميشه نقض شده است."

"به جز پيروان مذاهب اصلی، معتقدين به مذاهب ديگر حتی حق حيات در ايران ندارند."

"اگر شما در ايران يک بهايی را بکشيد، از تعقيب و مجازات در امان هستيد."

"جنگ های مذهبی از کجا سرچشمه می گيرد؟"

"مسلمان ها نيز خوب و بد دارند."

"جدايی دين و دولت."

"هميشه در طول تاريخ عليه يهوديان تبعيض روا داشته شده است."

"اخيراً مسيحی هايی در ايران دستگير شده و قرار است محاکمه شوند."

"پايمال کردن حقوق اقليت ها."

XS
SM
MD
LG