لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۰۸

طرح قطعنامه تجديد نظرشده آمريکا وبريتانيا  درمورد عراق  - 2004-06-07


مقامات آمريکا می گويند پيش بينی کنند طرح قطعنامه جديد آمريکا وبريتانيا درباره عراق که انتقال حاکميت به يک دولت موقت عراقی را مورد تأييد قرارداده است، امروز به رای گيری شورای امنيت سازمان ملل متحد گذارده می شود. قراراست دولت جديد عراق قدرت را پس از30 ماه ژوئن جاری دردست بگيرد.

آمريکا وبريتانيا روزدوشنبه طرح تجديد نظرشده اين قطعنامه را ميان اعضای پانزده گانه شورای امنيت سازمان ملل متحد توزيع کردند. قطعنامه همچنين اجازه داده است که پس ازانتقال حاکميت، يک نيروی حفظ صلح چند مليتی تحت رهبری آمريکا همچنان درعراق باقی بماند.

چند عضو شورای امنيت خواستارتغييراتی درطرح قطعنامه شده اند. فرانسه که ازاعضای دارای حق وتودرشورای امنيت است، خواستارانجام اصلاحی درطرح قطعنامه است که به موجب آن به دولت عراق حق می دهد عمليات حساس نظامی ازسوی نيروهای تحت رهبری آمريکا را مورد تصويب قراردهد ويا اين عمليات را رد کند.

روسيه، چين وآلمان نيزخواستارتجديد نظردرطرح قطعنامه شده اند.

m

XS
SM
MD
LG