لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۱۳

حکم اعدام هاشم آقاجری لغو می شود؟ - 2004-06-01


يک گزارش خبری ازايران حکايت ازآن دارد که ديوان عالی کشورتصميم گرفته است حکم اعدام هاشم آقاجری، دگرانديش ايرانی، را لغوکند. به گزارش خبرگزاری دانشجوئی ايران، ديوان عالی کشوربه زودی تصميم خود را دراين مورد اعلام خواهد کرد.

يکی ازمعاونان قوه قضائيه ايران که ازنهادهای تندرو ايران تلقی می شود، هفته گذشته اظهارداشت ديوان عالی کشور بررسی لغوحکم اعدام هاشم آقاجری را به جرم توهين به مقدسات اسلام آغازکرده است.

خبرگزاری رسمی ايران به نقل ازمعاون قوه قضائيه نوشت پس ازآن که آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد حقايق مربوط به پرونده آقاجری فاقد اتهامات مربوط به کفرگوئی است، ديوان عالی کشوراقدامات خود را درمورد لغوحکم اعدام آغازکرد.

هاشم آقاجری درماه نوامبرسال 2002 پس ازآن که نقش روحانيون تندروايران را علنا زيرسئوال برد، به اتهام توهين به اسلام به اعدام محکوم شد.

صدورحکم اعدام، تظاهراتی را درتهران وساير شهرهای ايران به دنبال داشت که برگزاری آن معمولا کم سابقه است. آنگاه آيت الله خامنه ای به قوه قضائيه دستورداد حکم صادره عليه هاشم آقاجری را مورد تجديد نظرقراردهد. صدوراين دستورباعث شد که ديوان عالی کشوردرسال 2003 اين حکم را لغوکند.

ماه گذشته قاضی دادگاه اوليه، بارديگرحکم اعدام هاشم آقاجری را مورد تأييد قرارداد وباعث شد که ديوان عالی کشورمجددا دراين مورد مداخله کند.

m

XS
SM
MD
LG