لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۵۴

دوسوم تمامی پناهندگان جهان بيش از ده سال است که دراردوگاه ها به سرمی برند - 2004-05-24


يک بررسی جديد نشان می دهد دوسوم تمامی پناهندگان جهان بيش از ده سال است که در اردوگاه ها به سرمی برند.

کميته پناهندگان آمريکا درگزارشی که روزدوشنبه منتشرکرد، اعلام کرده است بيش ازهفت ميليون پناهنده وتبعيدی درنقاط دورافتاده، متروک وخطرناک جهان زندگی می کنند. کميته پناهندگان آمريکا می گويد پناهندگان، از زندگی عادی محروم هستند ودرمعرض خشونت وبهره برداری جنسی نيزقرارمی گيرند.

به گزارش کميته پناهندگان آمريکا، درجنوب شرقی آسيا، بيش از 400 هزار از600 هزارپناهنده وتبعيدی اين منطقه که عمدتا ازبرمه هستند، درچنين شرايطی زندگی می کنند. به گزارش کميته پناهندگان آمريکا، به علت کارنامه وحشتناک برمه درنقض حقوق بشر، همه ساله بيش از 30 هزارنفربه پناهندگان برمه افزوده می شوند.

m

XS
SM
MD
LG