لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۱۳

جمهوری اسلامی: اتهام جاسوسی احمد چلبی برای ايران به کلی بی اساس است - 2004-05-23


ايران اتهامات برخی ازمقامات آمريکا را درمورد اين که احمد چلبی عضوشورای حکومت انتقالی عراق اطلاعاتی محرمانه را دراختياردولت ايران گذارده، تکذيب کرده است.

حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت امورخارجه ايران روزيکشنبه درتهران اظهارداشت ايران هيچگونه اطلاعات طبقه بندی شده ای را ازهيچ عضوشورای حکومت انتقالی عراق دريافت نداشته است. آقای آصفی گفت هدف مقامات آمريکا ازچنين ادعاهائی، منحرف کردن اذهان عمومی ازمشکلات داخلی عراق است.

سخنگوی وزارت امورخارجه ايران افزود تهران گفتگوهائی با آقای چلبی وسايراعضای شورای حکومتی عراق درباره مسائل گوناگون به عمل آورده است، اما اتهامات مربوط به جاسوسی را به کلی بی اساس می داند.

درهمين حال احمد چلبی دريک برنامه تلويزيونی آمريکائی اتهاماتی را که به او وارد آمده است، تکذيب کرد وگفت به اطلاعات طبقه بندی شده آمريکا دسترسی نداشته است.

ماموران پليس عراق همراه با نيروهای آمريکا روزپنجشنبه گذشته به خانه ودفترکاراحمد چلبی حمله کردند وچندين جعبه اسناد را ضبط کرده وبا خود بردند.

سخنگوی وزارت امورخارجه ايران همچنين گفت دولت ايران پيام رسمی وهشدارآميزی نسبت به اقدامات آمريکا درعراق به واشنگتن داده است. آقای آصفی توضيحی درباره مفاد پيام هشدارآميزايران که ازطريق سفارت سويس درتهران دراختيارآمريکا قرارگرفته است، نداد. اما مقامات دولتی ورهبران مذهبی ايران ظرف چند روزگذشته خشم خود را نسبت به عمليات نظامی آمريکا درشهرهای مقدس نجف وکربلا ابرازداشته اند.

m

XS
SM
MD
LG