لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۲۰

ياسرعرفات رئيس حکومت خودمختارفلسطينی بايد نگاهی طولانی به آيينه افکند  - 2004-05-19


ملک عبد الله پادشاه اردن می گويد ياسرعرفات رئيس حکومت خودمختارفلسطينی بايد نگاهی طولانی به آيينه افکند وببيند آيا واقعا به مساله فلسطين کمک می کند يا نه. ملک عبد الله درمصاحبه ای با روزنامه نيويورک تايمزکه درشماره روزسه شنبه اين روزنامه منتشرشد، گفت می داند که بحث هائی درميان رهبری فلسطينيان درباره آقای عرفات جريان دارد تا اختيارات بيشتری را به نخست وزيرفلسطينی بدهد.

ملک عبد الله می گويد فلسطينيان بايد سريعا تصميم بگيرند آيا چنين اقدامی می تواند بن بست جاری ميان آن ها وآمريکا واسرائيل را پايان بخشد يا خير. آمريکا واسرائيل ياسرعرفات را مانعی در راه صلح می دانند.

روزنامه نيويورک افزوده است نظراتی مانند اظهارات ملک عبد الله کمتربه صورت علنی درجهان عرب منعکس می شود. اردن که يک متحد نزديک آمريکا است، يکی از ميانجيگران عمده مناقشات اسرائيل وفلسطينيان نيز تلقی می شود.

ملک عبد الله درمصاحبه خود با نيويورک تايمز همچنين گفت که تصورمی کند رهبرجديد عراق بايد شهرت قويدلی وقهرمانی داشته باشد. ملک عبد الله افزود فردی که به دنبال انتقال حاکميت به عراقی ها در۳۰ ماه ژوئن آينده برای رهبری عراق انتخاب می شود، می تواند دارای سوابق نظامی نيزباشد.

K

XS
SM
MD
LG