لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۱۴

عفوبين الملل: اسرائيل بيدرنگ عمليات تخريب خانه های فلسطينيان را متوقف سازد - 2004-05-18


سازمان عفوبين الملل ازاسرائيل خواسته است بيدرنگ عمليات تخريب خانه های فلسطينيان را متوقف سازد.

سازمان عفوبين الملل می گويد اسرائيل حق دارد ازخود دفاع کند، اما واکنش ارتش اسرائيل درتخريب خانه های فلسطينيان، هيچ تناسبی باخطرات وتهديدات موجود ندارد. ازسوی ديگر، سازمان عفوبين الملل توصيه می کند مقامات فلسطينی نيزبايد به نوبه خود اطمينان حاصل کنند که ازخانه های فلسطينيان برای حمله به اسرائيل استفاده نمی شود. با اين حال عفوبين الملل می افزايد با توجه به خانه های کثيری که تاکنون تخريب شده است، بايد نتيجه گرفت که اسرائيل از شيوه تنبيه گروهی که مخالف با کنوانسيون ژنواست، استفاده می کند.

عفوبين الملل به آمريکا نيزتوصيه کرده است ازاسرائيل بخواهد ازقوانين بين المللی تبعيت کند. عفوبين الملل می گويد اسرائيل درظرف سه سال خشونت، بيش از3 هزارخانه فلسطينيان را ويران کرده است وده هاهزارفلسطينی را فاقد درآمد وآواره ساخته است.

m

XS
SM
MD
LG