لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۴:۱۱

رئيس جمهوری چچن و شش نفر ديگر در اثر انفجار بمب در شهر گروزنی کشته شدند - 2004-05-09


دراثرانفجاربمب بزرگی درشهر گروزنی پايتخت چچن، احمد قاديروف رئيس جمهوری تحت الحمايه روسيه وحداقل شش تن ديگرکشته شدند. درحادثه انفجاربمب، بيش از ۵۰ نفرنيز زخمی شدند.

ولاديميرپوتين رئيس جمهوری روسيه نيزازآقای قاديروف به عنوان قهرمانی که برای مردم خود سخت می کوشيد، ياد کرد. سرگی آبراموف نخست وزيرچچن موقتا جای آقای قاديروف را به عنوان کفالت رياست جمهوری برعهده گرفته است.

آقای پوتين رئيس جمهوری روسيه می گويد مسئوليت انفجارمتوجه تروريست ها است. ظاهرا منظورآقای پوتين از "تروريست ها"، جدائی خواهان مسلمان هستند که آقای قاديروف را به " خيانت " متهم ساخته بودند وچند بارکوشيده بودند اورا ازميان بردارند. تاکنون پنج نفر به ظن مشارکت دربمب گذاری دستگيرشده اند.

انفجاربمب دراستاديومی صورت گرفت که آقای قاديروف درآن سرگرم تماشای مراسم پيروزی شوروی ها برآلمان نازی بود. کاخ سفيد واتحاديه اروپا بمب گذاری گروزنی را محکوم ساخته اند.

احمد قاديروف رئيس جمهوری مقتول چچن تا پيش ازحمايت کرملين ازاو، يک سياستمدارجدائی خواه بود، ولی پس ازاعلام حمايت دولت روسيه ازاو، قاديروف خشم بسياری ازشورشيان چچن را که زمانی همرزم اوبودند، برانگيخت.

قاديروف درسال ١٩۵۱ درجمهوری شوروی قزاقستان به دنيا آمد وپس ازآن درازبکستان به مطالعه " اسلام " پرداخت. قاديروف مدتی بعد، به صورت يکی از رهبران برجسته مسلمان چچن درآمد که درسال ۱۹۹۱ از روسيه اعلام استقلال کرد. آقای قاديروف درجنگ های چريکی با روسيه که درسال ۱۹۹۴ برای فرونشاندن شورش جدائی خواهان به چچن حمله کرده بودند، شرکت داشت.

متعاقب يک سلسله بمب گذاری های تروريستی درمسکو، سربازان روسی سه سال بعد مجددا به چچن حمله ورشدند. دراين زمان آقای قاديروف علنا رشته روابط خود را با مسلمانان رزمجو که طالب استقراريک حکومت اسلامی درچچن بودند، گسست.

ولاديميرپوتين رئيس جمهوری روسيه احمد قاديروف را درسال ۲۰۰۰ به عنوان کفيل رياست جمهوری چچن منصوب کرد. قاديروف درماه اکتبرگذشته به رياست جمهوری چچن انتخاب شد واعلام کرد منطقه را ازوجود جدائی خواهان پاک خواهد کرد. آمريکا اعلام کرد انتخابات چچن منطبق با ضوابط انتخابات آزاد وعادلانه نبوده است و ناظران اروپائی نيزاعتباروصحت انتخابات چچن را زيرسئوال بردند.

XS
SM
MD
LG