لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۴۲

آريل شارون  سفر هفته آينده  خود را به واشنگتن لغو کرد - 2004-05-09


آريل شارون نخست وزيراسرائيل می گويد طرح خود را درمورد خروج ازنوارغزه که ازسوی حزب ليکود رد شده است، مورد تجديد نظرخواهد داد. آقای شارون افزود سفرهفته آينده خود را به واشنگتن به عقب انداخته است تا فرصت بيشتری برای تنظيم يک طرح جديد داشته باشد.

به گزارش راديواسرائيل، آقای شارون به کابينه اسرائيل اعلام کرده است ظرف مدت سه هفته طرح جديدی را درمورد خروج ازنوارغزه دراختيارکابينه قرارخواهد داد.

طرح اوليه آقای شارون که با مخالفت اکثريت قاطعی ازاعضای حزب ليکود روبروشد، خواستاربرچيدن شهرک های يهودی نشين ازنوارغزه وخروج يکجانبه نيروهای اسرائيلی ازنوارغزه بود ودرعين حال ابقای بيشترشهرک های يهودی نشين را درکرانه باختری رود اردن خواستارشده بود.

در رويدادی ديگردر روزيکشنبه، به دنبال اقدام سربازان اسرائيلی درمورد قتل دومرد مسلح فلسطينی که به روی برخی ازشهرک نشينان يهودی که درمراسم يادبودی شرکت کرده بودند، خشونت درنوارغزه ادامه يافت.

XS
SM
MD
LG