لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۴

قدرت قانونگذاران آمريکا - 2004-05-08


توضيحات دانلد رامسفلد وزيردفاع وسايرمقامات بلندپايه نظامی آمريکا دربرابرکنگره در روزجمعه، نمونه ای ازاعمال قدرت قانونگذاران آمريکا است که اختياردارند مقامات قوه اجرائيه را برای ادای توضيحات احضارکنند.

قانونگذاران اين اختيارات را طبق قدرت نظارتی کنگره اعمال می کنند که به کنگره اجازه داده است اقدامات، برنامه ها ونحوه اجرای سياست های سازمان ها وادارت وابسته به دولت فدرال آمريکا را مورد نظارت وسرپرستی قراردهد.

اين اختيارات که برگرفته ازقانون اساسی وحقوق عمومی آمريکا است، به کنگره اجازه می دهد مقامات بلندپايه دولت فدرال را برای ادای توضيح نسبت به مسائل مهم کشوراحضارکند وخواستار دريافت گزارش ازمقامات وابسته به قوه مجريه درمورد فعاليت های آن ها وسازمان های تحت کنترل آن ها شود.

افزون براين، کنگره مسئول تصويب بودجه سازمان های دولت فدرال، ازجمله بودجه نيروهای مسلح ودستگاه های اطلاعاتی آمريکا است.

توضيحات وزيردفاع آمريکا دربرابرکنگره در روزجمعه، بخشی به اين علت بود که کنگره احساس کرده بود آقای رامسفلد اطلاعات کافی درباره تحقيقات مربوط به بدرفتاری با زندانيان عراقی ازسوی سربازان آمريکائی به قانونگذاران نداده است.

a

XS
SM
MD
LG