لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۰:۰۷

منطقه خالی ازسلاح های اتمی درخاورميانه؟ - 2004-04-29


محمد البرادعی رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی قصد دارد برای برقراری يک منطقه خالی ازسلاح های اتمی درخاورميانه، ظرف ماه های آينده ازاسرائيل ديدارکند. مقامات سازمان بين المللی انرژی اتمی می گويند هنوزتاريخی برای ديدارآقای البرادعی تعيين نشده است، اما پيش بينی می شود اين ديدار درماه ژوئيه آينده صورت گيرد. اسرائيل حاضرنشده است گزارش های مربوط به وجود سلاح های اتمی خود را تاييد ويا تکذيب کند. اسرائيل پيمان منع گسترش سلاح های اتمی را نيزتاکنون امضا نکرده است. کشورهای عربی شکايت ازآن دارند درحالی که سازمان بين المللی انرژی اتمی برخی ازکشورهای اسلامی نظيرايران وليبی را مورد بازبينی شديد بين المللی قرارداده است، اما هيچ گونه تحقيقی درباره برنامه اتمی اسرائيل به عمل نياورده است.

m

XS
SM
MD
LG