لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۴۹

انتقاد ديپلمات های پيشين بريتانيا از سياست های دولت تونی بلردرمورد خاورميانه - 2004-04-27


پنجاه ودوتن ازديپلمات ها ومقامات پيشين بريتانيا با ارسال نامه ای برای تونی بلرنخست وزيربريتانيا، سياست های دولت اورا درمورد خاورميانه به شدت مورد انتقاد قرارداده اند. سفيران، کميسرهای عالی وفرمانداران پيشين بريتانيا ازآقای بلرخواسته اند يا دست ازتبعيت ازآنچه سياست شکست خورده آمريکا ناميده اند بردارد ويا حمايت ازچنين سياستی را متوقف سازد.

ديپلمات ها ومقامات پيشين بريتانيا به آقای بلرنوشتند شاهد سياست های بريتانيا درمورد مناقشات فلسطينيان واسرائيل وهمچنين عراق بوده اند وعميقا احساس نگرانی می کنند ومعتقدند زمان آن فرا رسيده است که موارد نگرانی آن ها جنبه عمومی به خود بگيرد.

سخنگوی آقای بلرحاضرنشد بگويد که نخست وزيربريتانيا چه پاسخی به اين نامه خواهد داد وگفت هدف های بريتانيا، برقراری دمکراسی درعراق واجرای راه حل وجود دو کشور اسرائيل و فلسطين درخاورميانه است. سخنگوی آقای بلرافزود بريتانيا برای دستيابی به اين هدف ها با متحدان خود ازجمله آمريکا همکاری خواهد کرد.

M

XS
SM
MD
LG