لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۰۵

پرزيدنت بوش: اخذ ماليات وعوارض اينترنتی بايد قطع شود - 2004-04-27


پرزيدنت بوش رئيس جمهوری آمريکا می گويد برای آن که خدمات سريع شبکه اينترنت ظرف سه سال آينده دردسترس هرخانه ای درآمريکا قرارگيرد، اخذ ماليات وعوارض اينترنتی بايد قطع شود ومقررات موجود نيزدراين زمينه بايد به حد اقل کاهش يابد.

آقای بوش که روزدوشنبه دريک گردهمائی انتخاباتی درايالت مينه سوتا صحبت می کرد، شکايت ازآن داشت که آمريکا درميان کشورهای صنعتی که خدمات اينترنت را ارائه می کنند، در رديف دهم قراردارد. پرزيدنت بوش گفت دولت آمريکا بايد به عرضه کنندگان خدمات اينترنتی اجازه دهد از زمين های دولت فدرال برای نصب خطوط ارتباطاتی خود استفاده کنند.

با اين حال جان کری کانديدای دمکرات ها درانتخابات رياست جمهوری ماه نوامبرآينده با انتقاد ازآقای بوش، گفت دولت بوش موفق به فراهم آوردن منابعی برای ايجاد خطوط اينترنت دربرخی از مناطق روستائی نشده است.

M

XS
SM
MD
LG