لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۰۸

طرح قطعنامه تجديد نظرشده درمورد حل مساله قبرس  - 2004-04-21


ديپلمات های بريتانيائی امروز طرح قطعنامه تجديد نظرشده ای را متضمن تاييد طرح کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد درمورد حل مساله قبرس به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه خواهند کرد. پس ازآن که چند عضوشورای امنيت سازمان ملل متحد اعتراض کردند که طرح شورای امنيت درمورد قبرس طرح بسيارپيچيده ای است، بريتانيا موافقت کرد که اين طرح را مورد تجديد نظر قراردهد.

آقای عنان خواستارآن است که شورای امنيت تا پيش از روزشنبه، قطعنامه حمايت ازطرح اورا مورد تصويب قراردهد. شنبه آينده تاريخی است که يونانی ها وترک های قبرس طی دو همه پرسی جداگانه، نظرخود را نسبت به طرح دبيرکل سازمان ملل متحد اعلام می کنند. آلوارو دو سوتو Alvaro de Soto فرستاده دبيرکل سازمان ملل متحد به قبرس روزسه شنبه اظهارداشت شورای امنيت راه درازی درپيش دارد تا بتواند نگرانی يونانی های قبرس را که بيم آن دارند طرح سازمان ملل متحد حقوق مالکيت آن ها محدود کند، برطرف سازد.

K

XS
SM
MD
LG