لینکهای قابل دسترسی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۹

انتقال حق حاکميت به عراقی ها نزديک می شود<br>Editorial: Iraq Sovereignty draws near - 2004-04-16


آنچه در اينجا می خوانيد، نظر رسمی دولت آمريکا است.

در حالی که تاريخ انتقال حاکميت به عراقی ها در روز ۳۰ ژوئن نزديکتر می شود، جناح های کوچکی سعی دارند روند استقرار دمکراسی را از مسير خود خارج سازند و قدرت را در برخی از شهر ها به دست بگيرند. در بعضی مناطق، بقايای رژيم سابق صدام حسين به عراقی ها و نيروهای ائتلاف حمله کرده اند.
در مناطق ديگر، حملات به تحريک مقتدی صدر صورت می گيرد. او يک رهبر مذهبی خود خوانده شيعه است که از پشتيبانی ايرانيان برخوردار است و به اتهام مشارکت در قتل عبدالمجيد خوئی، روحانی محترم شيعه در آوريل ۲۰۰۳، تحت تعقيب قرار دارد. صدر از شبه نظاميان خصوصی خود به نام سپاه مهدی برای بستن مدارس در بغداد به منظور برپائی تظاهرات عليه ائتلاف استفاده می کند. شبه نظاميان به دانش آموزان گفتند به خانه هايشان باز گردند. يک دانش آموز به خبرنگاران گفت : اين موضوع مرا به ياد رژيم سابق انداخت. آنها هم همين کار را می کردند. يک نماينده آيت الله عظمی علی سيستانی اقدامات خرابکارانه صدر، ايجاد هرج و مرج و تصرف اموال عمومی را محکوم کرد.

پرزيدنت بوش می گويد ائتلاف دشمن را پيدا می کند و به دام می اندازد.
در فلوجه، تفنگداران دريائی که در عمليات اراده بيدار شرکت دارند کنترل شهر را ، کوی به کوی، در دست می گيرند. در جنوب سربازان عضو عمليات شمشير قاطع، ابتکار عمل را ازدست شبه نظاميان الصدر خارج کرده اند...عمليات قاطع ما تا زمانی که با اين دشمنان دمکراسی برخورد شود، ادامه خواهد يافت.
ستيزه جويان شيعه، عناصر رژيم سابق، و تروريست های خارجی در تلاش هستند با زور و باز داشتن مردم عراق از داشتن صدائی در آينده خود، روند حوادث را در آن کشور تعيين کنند. پرزيدنت بوش می گويد: در اين جاه طلبی ها، دشمنان آزادی شکست خواهند خورد. حاکميت روز ۳۰ ژوئن به مردم عراق تحويل داده خواهد شد.
انتقال حاکميت نشان آغاز کار دولتی جديد و پايان وظايف اداری ائتلاف خواهد بود. اما تعهد ائتلاف به عراق ادامه خواهد داشت... ما به کمک به مردم عراق برای باز سازی اقتصاد شان، که ده ها سال ديکتاتوری و فساد رمق آنرا گرفته است، ادامه خواهيم داد. پرزيدنت بوش می گويد: ائتلاف تا آنجا که لازم باشد در کنار مردم عراق خواهد ايستاد، تا ثبات، ايمنی و موفقيت دمکراسی جوان و نوپای آنها را مسلم سازد.

XS
SM
MD
LG