لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۲۵

سعيد مرتضوی دادستان ايران مدال «افتخار» برای سركوب بيشتر روزنامه نگاران دريافت كرد - 2004-04-13


اـتتلاف سراسری هواداران دموكراسيThe National Coalition of Pro-Democracy Advocates

ائتلاف سراسری هواداران دموكراسي- اهدا تاريخ: بيست و پنجم فروردين 1383

انتخاب سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به عنوان”مدير نمونه کشور” از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی پيامی آشکار برای ادامه جنگ 24 ساله آخوندهای غير متخب حاكم برايران بر عليه تمامی آحاد مردم و بطور خاص نويسندگان, رونامه نگاران, روشنفكران و هنرمندان می باشد.

سعيد مرتضوی مطابق گزارش كميسيون منتخب رئيس جمهور همين رژيم ” ازاولين كسانی بوده كه در بازجوئی خانم زهرا كاظمی شركت داشته است”. خانم زهرا كاظمی مدتی بعد از اين بازجوئی درزندانهای رژيم ايران بقتل رسيد. در اطلاعيه رئيس قوه قضائيه دليل انتخاب سعيد مرتضوی "تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضايی" توصيف شده است.

سازمان اهدا ( ائتلاف سراسری هواداران دموكراسي) توجه تمامی آزاديخواهان وبطورمشخص روزنامه نگاران ايران را به پيامد شوم اين ”انتخاب” كه همانا بستن روزنامه های بيشتر وسركوب گسترده تر نويسندگان و دانشجويان وهنرمندان است جلب ميكند.

تجربه نشان داده است ماداميكه دولتهای غربی راه مماشات را با دولت ايران انتخاب ميكنند وچشم بر جنايات اين رژيم می بندند, نتيجه اش سركوب بيشتر و اعدام وسنگسار گسترده تر ايرانيان توسط اين رژيم بوده است.

مطابق اطلاعيه ” گزارشگران بدون مرز” بتاريخ 22 جولای سال 2003 يك قلم ديگر از” افتخارات” سعيد مرتضوی اين است كه در طی 40 روز 13 روزنامه را تعطيل كرده است. انتخاب او بعنوان ” مدير نمونه كشور” هشداری است به كشورهای عضو كميسون حقوق بشر كه در حال بررسی وضعيت حقوق بشر در جهان می باشند, كه عليرغم اعتراضات سازمانهای گوناگون حقوق بشری وگزارشات متعدد ومستند دولتها هنوز بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران را در دستور كار قرار نداده اند.

سازمان اهدا همراه با تمامی دولتها, گروهها و سازمانهای حقوق بشری ديگر كه با ا رائه اسناد گوناگون و گزاشات مستند موارد متعدد نقض حقوق بشر را به كميسيون حقوق بشر در ژنو ارائه داده اند گزينش يك گزارشگر ويژه برای نظارت بر حقوق بشر در ايران توسط كميسون حقوق بشر را درخواست ميكند.

سازمان ائـتلاف هواداران دموكراسی – اهدا واشنگتن دی سی

-- 30 -- 1776 I St NW Suite 900 Phone: 202-756-4843 Fax: 202-756-1301 Washington, DC 20006-3757 www.ncpda.com

XS
SM
MD
LG