لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۲۹

رئيس جمهوری قبرس طرح سازمان ملل متحد درمورد حل مسئله تقسيم اين جزيره دريای مديترانه را رد کرد - 2004-04-08


تاسوس پاپادوپولوس Tassos Papadopoulos رئيس جمهوری قبرس طرح سازمان ملل متحد درمورد حل مسئله تقسيم اين جزيره دريای مديترانه را رد کرده است. آقای پاپادوپولوس ازيونانيان قبرس خواسته است در همه پرسی روز 24 ماه آوريل عليه اين طرح رای دهند. به گفته آقای پاپادوپولوس، اين طرح خواسته های عمده ترک های قبرس را برآورده می سازد، اما حقوق انسانی يونانيان قبرس را نقض می کند. اين طرح دوکشور جداگانه يونانی نشين وترک نشين را درقبرس ايجاد می کند، اما شماريونانی های قبرس را که می توانند به خانه های سابق خود درمناطق ترک نشين بازگردند، محدود می کند.

اگررای دهندگان هريک ازدوبخش يونانی نشين وترک نشين قبرس طرح سازمان ملل متحد را رد کنند، هنگامی که روزاول ماه مه آينده قبرس به اتحاديه اروپا ملحق می شود، فقط مناطق تحت کنترل يونانيان قبرس ازمزايای عضويت دراتحاديه اروپا برخوردارخواهند شد

XS
SM
MD
LG