لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۴۳

انعکاس گزارش دانشمند روسی درباره فعاليت های اتمی ايران - 2003-12-09


دانشمند برجسته اتمی روسيه که مدتها در ايران کار کرده است، در بيانيه ای که در مرکز krasnoyars در روسيه خواند می گويد، بخاطرعشقی که به سرزمينش روسيه دارد، هر کاری را که برای جلوگيری از دسترسی ايران به تکنولوژی اتمی لازم باشد انجام خواهد داد. مطلب زير در رابطه با عکس العمل هائی است که در آمريکا نسبت به اظهارات اين دانشمند اتم شناس روسی بوجود آمده است.

بخش سوم، برگردان از : پريچهر فرزام

" رز گاتمولر" از " بنياد کارنگی برای صلح جهانی " گمان دارد که از سال 1990 ميلادی ببعد و زمانی که وی در دولت "کلينتون" کار ميکرد؛ دگرگونی های مثبت فراوانی در روسيه پديد آمده است. وی می گويد بنظر من مسئله خيلی روشن است. دولت روسيه کم کم اين پيام را دريافت داشته است؛ پيام خطر وجود سلاح های اتمی در ايران. اين خطر حتی برای خود فدراسيون روسيه نيز بسيار عظيم است. در نتيجه ما ديديم که دولت روسيه از ميزان همکاريهای خود با دولت ايران کاست. نخستين مثال آن اينست که دولت روسيه اساساً به رژيم ايرا ن گفت بعوض آنکه در توسعه ظرفيتهای مصرفی نيروگاه کمک کند، سوخت اتمی را برای رآکتور بوشهر تاًمين می کند و بقيه سوختی را که باقی مانده است؛ پس خواهد گرفت. در نتيجه اين واقعاً گامی در جهت مسير صحيح است. آقای " ايلان برمن" گفت اين کافی نيست. وی گفت معتقد است "کرملين" بيش از اين بايد در برابر تعهدات بين المللی خود نسبت به عملياتی که انجام می دهد، مراقب، هشيار، مسؤول و جوابگو باشد. همزمان، ايالات متحده آمريکا بايستی همآهنگی مؤثر بيشتری را در عمليات مشترک خود با ساير کشورهای دوست داشته باشد تا بتواند ايران را از ادامه جاه طلبی های هسته ای اش باز دارد. آقای برمن می گويد من گمان ميکنم وجود موافقتهای بيشتر در جامعه جهانی، برای بازداشتن و جلوگيری از توانائی اتمی رژيم ايران لازم است. برای انجام چنين مسئله ای بايد واقعاً يک رضايت و موافقت عمومی در بازداشتن رژيم ايران از ادامه برنامه سلاح های اتمی وجود داشته باشد و اين بدان معناست که مقامات ايالات متحده آمريکا بايد در درجه نخست، با مسکو و در عين حال با پکن و چندين پايتخت ديگر نيز مذاکره کنند تا با توجه به ايجاد جو توافق عمومی از آنان بخواهند که از ارسال تکنولوژی های اتمی بيشتر خودداری کنند و عقد قراردادهای اتمی را ادامه ندهند. "جان بولتون" معاون وزارت امور خارجه امريکا در امور کنترل سلاح ها و تاًمين امنيت بين المللی می گويد که ايالات متحده گامهای بسيار مثبتی برای رسيدن به اين هدف برداشته است. آقای بولتون می گويد ما با دوستان اروپائی خود و در حقيقت باتفاق تمام اعضای هئيت دولتهای ناظر در آژانس جهانی انرژی اتمی موافقت کرديم که توجه را بر فعاليت های ايران متمرکز کنيم و به اين دولت بگوئيم با توجه به قطعنامه ای که به اتفاق آراء در جلسه هئيت دولتهای ناظر سازمان انرژی اتمی تصويب شد، هر گونه نقض ديگری از سوی رژيم ايران در آينده می تواند باعث ارجاع مسئله به شورای امنيت سازمان ملل شود. در نتيجه ما فکر ميکنيم که برنامه رژيم ايران کاملاً مورد توجه و دقت است و در حقيقت ، مسئله اصلی در حال حاضر اينست که آيا رژيم ايران از مواد قطعنامه صادره از سوی سازمان جهانی انرژی اتمی متابعت ميکند يا نه؟

XS
SM
MD
LG