لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۴۹

رويترز: يک بمب آتش زا به سوی سفارت بريتانيا درتهران پرتاب شد - 2003-11-21


جمعه 21 نوامبر2003

اميرآذر رويترز

يک بمب آتش زا بسوی سفارت بريتانيا درتهران پرتاب شد اما دراين حادثه آسيبی به کسی نرسيد وخسارت اندکی برجای گذاشت.

اين حملات مقارن با حملات انتحاری عليه هدفهای بريتانيايی شده است که روز پنجشنبه دراستانبول روی داد ودرجريان اين حملات 27 تن کشته شدند و اين حملات بدون هشدارهای قبلی صورت گرفت وکسی مسئوليت اين حملات را برعهده نگرفته است.

يک ديپلمات بريتانيايی به رويترز گفت :« ما با مقامات ايرانی درتماس هستيم ودرحال بررسی وضعيت امنيتی خود هستيم.»

اين حادثه درساعت 3.30 بعدازظهرجمعه بوقت تهران ( 12 ظهربريتانيا ) ودرمحل دروازه پشتی مجموعه سفارت بريتانيا درمرکزتهران رخ داد.

يکی ازديپلمات ها يادآورشد که اين وسيله آتش زا توسط شخصی که سواربريک اتومبيل پيکان بوده است پرتاب شد. وی افزود:« اين وسيله آتش زا به دروازه سفارت آسيب رساند وآتش سوزی اندکی دردوطرف اين دروازه ايجاد کرد.»

ايران عمدتا" ازنظرتعداد حملات به سفارتخانه های غربي، مراکزتجاری واشخاص، کشوری کم خطر درخاورميانه محسوب می شود.

اما سفارت بريتانيا هدف چندين حمله ديگر درسال جاری بوده است، ازجمله چهارحادثه تيراندازی درماههای اوت وسپتامبرکه بدنبال دستگيری سفيرپيشين ايران درآرژانتين بدستور مقامات آرژانتينی صورت گرفت.

اوايل ماه جاری بريتانيا درخواست استرداد هادی سليمانپورسفير سابق اين کشوردرآرژانتين را به دليل کافی نبودن مستندات ومدارک داير بردخالت وی دربمبگذاری يک مرکزيهوديان دربوئنوس آيرس درسال 1994 رد کرد.

XS
SM
MD
LG