لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۹:۱۶

تحولات عربستان درچندماه اخير ، سيد ابراهيم موسوی - 2003-11-11


سيدابراهيم موسوی

اتفاقات اخير(تظاهرات ودرگيری مسلحانه مخالفان باماموران امنيتي،نامه 300روشنفكربه شاهزاده عبدالله برای انجام اصلاحات،بررسی برگزاری اولين انتخابات در14 شهرو…) ازچندمنظرمی توان نگاه كرد:

1- فشارواستبدادخانوادگی آل سعودديگركارايی نداردووقتی چندنسل زيرفشارباشدبالاخره نسل بعدی سربه شورش می گذارد.

2- تحولات كشورهای منطقه( انتخابات 86 ايران وپيروزی اصلاح طلبان – سرنگونی حكومت مستبددينی طالبان وروی كارآمدن حكومت دينی ملايم كه نقش وفضای بهتری به مردم وزنان افغان داده است – سرنگونی صدام وبوجودآمدن فضای بازبرای شيعيان عراق كه اين موضوع برروی شيعيان عربستان تاثيرگذاشته است)

3- پيری ملك فهدوعدم كنترل اوضاع كشور.

4- تسلط آمريكابرعراق ونفت آن،كه باعث احتياج كمترآمريكابه نفت عربستان می شودبنابراين شورشهای آنجابرای آمريكاديگرمهم نيست پس برای آرام شدن اوضاع دخالتی نمی كند.

5- بيشتردرگيری هابين نيروهای امنيتی واصلاح طلبان دينی كه بدنبال اسلام ميانه رومی باشندرخ می دهدواين افرادبرای منافع آمريكاخطرسازنيست.

6- هرچه بيشتردرعربستان تشنج باشدنيازآل سعودبه آمريكابيشترخواهدبودوممكن است عربستان برای كنترل اوضاع ازآمريكابخواهددرامورداخلی كشوربيشتردخالت كند.

7- نيروهای مخالف اگردرعربستان به پيروزی برسندبرای تثبيت موقعيت خويش وپيداكردن جايگاه درجهان ناچارندبه آمريكا(قويترين قدرت دنيا)متوسل شوند.

8- تحولات منطقه به نفع آمريكاپيش می رود(مردم وبعضی ازمسئولين ايران ضديت سابق راباآمريكاندارند-افغانستان وعراق تحت كنترل كامل آمريكاهستند)پس ضعيف شدن عربستان برای ايالات متحده چندان نگران كننده نيست

XS
SM
MD
LG