لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۰۶

نام های مستعار صادق هدايت در روزنامه مردم، آرش ايرانی - 2003-11-11


آرش ايراني

صادق هدايت ، نويسنده پر آوازه ايرانی ، تعدادی از داستان ها و مقاله های خود را با نام هايی مستعار در روزنامه مردم به چاپ می رسانيده است. اين نام ها عبارت بوده اند از : (( رجبعلی خوشباور )) ، (( راستگو )) ، (( خداداد كليمری )) و (( امام قلی تهی پا )). بر اساس پژوهشی از (( ناصر پاكدامن)) ، نويسنده و پژوهشگر ايرانی ، با عنوان (( نوشته ها و ننوشته های هدايت در روزنامه مردم، طی سال های 12 بهمن 1320 تا 11 آذر 1332 )) ، مطالب (( فرهنگ فرهنگستان )) با نام مستعار (( رجبعلی خوش باور )) در شماره های 25 تا 27 ، (( قضيه زير بته)) در شماره 34 و 35 با امضای (( امام قلی تهی پا )) چاپ شده كه بعدها در مجموعه (( ولنگاری )) ، (( سگ ولگرد)) و يا در (( مجله سخن )) به تجديد چاپ رسيده است. همچنين بر پايه اين پژوهش، صادق هدايت كه برای نخستين بار در ايران اثری از (( ژان پل سارتر )) را ترجمه كرده است، آن را بدون ذكر نام مترجم در شماره های 79 تا 88 روزنامه مردم با عنوان (( ديوار )) منتشر می كند. البته بعده ها (( ديوار )) در شماره 11 و 12 ماهنامه (( سخن )) ، در دی و بهمن ماه 1324 همراه با ذكر نام صادق هدايت به عنوان مترجم تجديد چاپ می شود. اين نويسنده نامدار ايرانی كه در عين حال برای نخستين بار آثاری از آنتوان چخوف و فرانتز كافكا را نيز ترجمه و به علاقه مندان ادبيات در ايران معرفی كرده است، داستان (( گراكوس شكارچی )) ، (نوشته كافكا - شماره 38 و 39) و (( مشاورمخصوص)) ، (نوشته چخوف) را نيز در روزنامه مردم بدون امضای حقيقی خود منتشر می كند. به نوشته ميراث خبر ، پاكدامن با اشاره به آثار صادق هدايت خاطر نشان می كند كه همه آن چه از هدايت در (( مردم )) به چاپ رسيده است ، به استثنای ترجمه (( مشاور مخصوص)) كه پيشتر به چاپ رسيده بود و چاپ آن در روزنامه مردم به گونه ای تجديد چاپ به شمار می آمد، بعدها يا در ماهنامه سخن تجديد چاپ می شود و يا در دو مجموعه ای كه هدايت تحت عنوان (( سگ ولگرد )) و (( ولنگاری )) چاپ می كند ، از جمله داستان های (( كاتيا )) ، شماره 104 تا 107، (( سگ ولگرد)) ، شماره 108 تا 112 ، (( دون ژوآن كرج )) ، شماره 113 تا 117 ، (( تاريكخانه )) ، شماره های 126، 129 و 131 و (( تخت ابونصر )) ، شماره های 136 تا 143. اين پژوهشگر در ادامه متذكر می شود: (( در اين تحقيق از ميكرو فيلم مجموعه موجود در كتابخانه مجلس استفاده شده است. اين مجموعه تا شماره 130 (12/5/1321) روزنامه مردم را شامل می شود و شماره های يك و 57 اين نشريه را ندارد. )) آقای پاكدامن ، برای بسط تحقيق خود از فهرستی درباره پاورقی های چاپ شده در روزنامه مردم كه بر اساس اطلاعات مجموعه كتابخانه ملی ايران تهيه شده ، نيز استفاده كرده است. به گفته وی كتابخانه ملي، فقط تا شماره 227 روزنامه مردم را داراست ؛ در نتيجه اگر در فاصله 13 مرداد تا 11 آذر 1321 نوشته هايی از هدايت در اين روزنامه چاپ شده باشد كه دنباله نداشته باشد، در پژوهش وی منظور نشده است. همچنين سرنوشت مطالبی از هدايت كه ممكن است در شماره های منتشر شده مردم در فاصله 12 تا 17 آذر چاپ شده باشد، نيز نامعلوم است. اين پژوهشگر ايرانی تاكيد می كند كه فهرست ارايه شده در تحقيق وی با توجه به محدوديت های موجود در عرصه دستيابی به اطلاعات مورد نياز، از نوشته های چاپ شده هدايت در شماره 1 تا 227 (11 آذر 1321 ) روزنامه مردم تهيه شده است. روزنامه مردم از 11 بهمن 1320 تا 17 آذر 1321 منتشر می شده است.

XS
SM
MD
LG