لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۴۳

دانشجوی حکومتی! محسن يونسی - 2003-11-01


غوغای دانشگاهها ومراکز آموزش دولتی وهماهنگی اين قشر ونارضايتيهای جاری صدمات زيادی درخصوص حمايتهای مردمی به هيئت حاکم زده است بطوری که چماق بدستان حکومتی همانند الله کرم وديگران هم کاری از پيش نبرده واز داخل متلاشی شده اند به همين دليل هيئت حاکم رابرآن داسته تا به نحوی بتوانند شکافی دربين دانشجويان ايجاد نمايند . چند سال پيش( حدود71-1370) شنيده بودم فارغ التحصيلان مرکز آموش عالی حوزه دانشگاهی امام صادق در مراکز عمده دولتی مشغول بکار ميشوند ؟!! حدود يکسال است که شرکتهای تابعه وزارت نيرو ونفت از قبول مدارک دانشجويان دانشگاههای آزاد ممانعت ميکند .

متاسفانه اين واقعيت نيز وجود دارد که آقازاده ها وذوب شدگان ولايت و... با امتيازات گوناگون خود بيشترين استفاده از امکانات دولتی را به خود اختصاص داده اند . به نظر ميرسد هيئت حاکم قصد دارد يک سدی از دانشجويان تاييد شده جهت حفاظت از خود در مقابل دانشجويان دگر انديش برای خود بسازد (خواه دولتی خواه آزاد) بطوری که دانشجويان دگرانديش رابه سمت شرکتها خصوصی هدايت نوده ودانشجويان تاييد شده رابه سمت خود هدايت نمايد دور نمای اين طرح حذف مراکز آموزش رايگان مگر بصورت بورسيه که شرايط آنهم عبور از فيلتر های نامحدود هيئت حاکم است .

متاسفانه کم کم تاريخ دولتهای مستبد مجددا"در حال تکرار است وبوجود آورنده انديشه دانشجوی حکومتی است ، دانشجوئی که درمقابل ملت بايد از هيئت حاکم حمايت کند اگر نه امتيازات خود رااز دست خواهد داد.

لذا از کليه کسانی که در اين خصوص اطلاعاتی دارند خواهشمندم اطلاعات خود رابه پست الکترونيکی اين جانب ارسال نمايند. قبلا"از همکاری شما تشکر مينمايم.

نشانی پست الکترونيکی mohsenuonesi@yahoo.com

محسن يونسي کارشناس مديريت صنعتي پاييز 82

XS
SM
MD
LG