لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۲۷

قرائت بيانيه عليه شيرين عبادی در قم - 2003-10-19


در حالی که وزير زنان دولت انتقالی افغانستان هم طی پيامی به شيرين عبادی دريافت جايزه صلح نوبل را به وی تبريک گفته است، ديروز در جريان نماز جمعه شهرستان قم بيانيه شديد اللحنی عليه اين زن ايرانی برنده جايزه صلح نوبل صادر شد.

پيش از اين نيز طی روزهای گذشته اكثر تريبون های متعلق به جناح محافظه كار در ايران جنگ تبليغاتی گسترده ای را بر عليه خانم عبادی به راه انداخته بودند.

در بيانيه ديروز نمازگزاران قمی آمده است : ((استكبار جهانی و دشمنان كينه توز و قسم خوردهی اسلام و انقلاب اسلامی كه از تمام ابزارها و عناوين جهانی همچون سازمان به اصطلاح حقوق بشر، شورای امنيت، سازمان ملل و . . . در جهت مقابله با اسلام و بهويژه انقلاب اسلامی ايران، استفادهی سوء كردهاند، اين بار نيز از جايزهی نوبل به عنوان ابزاری برای ستيز با اسلام استفاده كرده و آن را به عنصری كه بارزترين مشخصهاش ، تضعيف احكام اسلام ، ترجيح قانون دوران ستمشاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران (خونبهای صدها هزار شهيد) و هماهنگی با اهداف كفر جهانی است، اعطا كرده كه البته اين جای تعجب نيست، چون دشمنان اسلام و در رأس آن سردمداران جنايتپيشهی آمريكا در ادامهی توطئهها و تبليغاتشان از اين عناوين و عناصر معلومالحال همهگونه بهرهبرداری ميكنند.))

در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است: (( اما جای تعجب و تاسف بسيار از آن است كه عدهای از دولتمردان نظام كه از خونهای بهترين فرزندان اين مرز و بوم به موقعيت رسيدهاند، با وجود مواضع صريح و شفاف رياست محترم جمهوری اسلامی ايران، همچنين جمع كثيری از نمايندگان مجلس، با ناديدهگرفتن اعتقادات مردم متدينی كه با رای آنها به كرسی مجلس شورای اسلامی تكيه زدهاند، به حمايت و تجليل از اين حركت موذيانهی دشمن اقدام كرده و اين ابتذال را سند افتخار ميدانند، لذا نمازگزاران جمعهی شهر خون و قيام، انزجار و اعتراض شديدشان را از نمايندگانی كه تريبون مقدس مجلس را وسيلهی چنين بهرهبرداری دشمنپسندی كردهاند، اعلام ميدارند. ))

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ، نمازگزاران حاضر با تكبير و شعارهای ((مرگ بر سازشكار ))، مفاد اين بيانيه را تاييد كرده اند.

واين در حاليست كه روز گذشته از سوی وزير زنان دولت افغانستان پيامی پر شور برای خانم شيرين عبادی صادر شده بود. متن اين پيام به اين شرح است: (( تبريکات مزيد خود را نخست بحيث يک زن حقوقدان از طرف خود، اجتماع زنان حقوقدان افغان، کميسيون جنسيت و قانون، استادان و محصلان دانشکده حقوق دانشگاه کابل و بعد از جانب تمام زنان افغان نسبت بزرگترين افتخاری که در قسمت نايل شدن شما به اخذ جايزه نوبل، تقديم نموده و از اينکه امسال به اخذ جايزه بزرگ نوبل يک زن مسلمان کشور دوست جمهوری اسلامی ايران موفق گرديده است واقعا اين امر برای زنان افغانستان و همه زنان جهان يک موفقيت و افتخار بزرگ می باشد. کامگاری بيشتر شما را در راه خدمت به زنان و اطفال آرزو می نماييم. ))

XS
SM
MD
LG